Herulerna

Herulerna - Det bortglömda folket. Av Stina Helmersson och Uno Röndahl,

  • Artnr: Len_Herulerna

Beskrivning av artikel

Vikingarnas föregångare

Långt före år 0 och flera århundraden framåt i tiden utvandrade folk bl a heruler från Skandinavien till södra och östra Europa. Runt Svarta havet blandades de med ryttarfolk österifrån, goter och hunner. De anföll Romarriket och tog sedan över Västrom och blev kejsarens livgarde i Östrom.

Många återvände till Skandinavien via sydkusten under 500-talet, med rikedomar, stridskonst, runmagi och nya idéer. De reste Nordens äldsta runstenar längs Hanöbukten och Blekingekusten.

De införde jämlika lagar och kvinnorna hade en stark ställning som rådgivare, kultledare och kulturbärare. Herulerna blev mäktiga hövdingar och storbönder och spred sig norrut. Dessa världsvana släkter riggade sina skepp och gick i viking. De bedrev livlig handel men också våld och plundring över hela Europa och södra Ryssland. En del utvandrade till Island under 8-900-talen och skapade en egen fristat. Både där och här finns många minnen efter heruler och vikingar.

Sammanställning av olika historiska källor: Stina Helmersson, journalist, författare och Uno Röndahl, fd kriminalpolis, som tidigare forskat kring och utgivit tre böcker om Skånelands historia och Snapphanetiden