Haffi Gislasson

Livsvägledare, Samtals terapeut och Måltränare

Sedan 2005 driver jag Glädjebanken vars mål är att hjälpa människor och företag att växa.
Det gör jag i form av kurser, föredrag, livsvägledning och terapi sessioner.
Eftersom jag själv har lyckas att ta mig ur ett destruktiva levnadssätt så vet jag att ingenting är omöjligt. Min vision är att göra allt vad jag kan till att göra världen lite bättre.

Detta har jag haft som min vision från jag var lite barn. All min verksamhet handlar om att arbeta det med på insidan på oss själva för att både fungera och må bättre.

Jag har alla mina utbildningar i bagaget men jag har ochså min erfarenhet och mitt djupaste intresse för hur vi människor fungerar och vad vi kan åstadkomma med hjälp av vårt sinne. Jag vet och det är vetenskapligt bevisat att vi människor använder bara en bråkdel av vår kapacitet. Det gäller både mig och dig som läser detta.

Highest quality and maximum effectiveness is what Pure natura aims for at all times

Pure Natura ehf. is an Icelandic company focused on making the purest organ supplements available using only all natural Icelandic high quality ingredients. We secure
raw materials from free range, grass fed lambs, raised without pesticides, hormones or antibiotics.

Our Icelandic herbs are carefully selected and hand picked in a sustainable way so that there is no risk of damaging the environment and vegetation that is used. The powerful function of Icelandic herbs is known amongst herbalists and can undoubtedly be connected to the good growing conditions, such as mineral rich soil and slow growth.

Our products contain only and exactly the nutrients listed on the labels and we do not use ingredients  such as lubricants, fillers, binders, coatings, flowing agents, or other added ingredients of any kind.